Suomen Taitoluisteluliiton visio:

Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla.

Suomen Taitoluisteluliiton missio:

Suomen Taitoluisteluliitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa luo edellytykset taitoluistelun monipuoliselle harrastus- ja kilpailutoiminnalle. Tavoitteenamme on tukea elämänmittaista liikuntaharrastusta.

Suomen Taitoluisteluliiton toiminta-ajatus

Suomen Taitoluisteluliiton tehtävänä on edistää taitoluistelua sekä toimia taitoluisteluseurojen keskusjärjestönä. Liiton toiminta-ajatukseksi on kiteytetty:
•luistelu on kaikkien suomalaisten osaama perustaito
•lajista kiinnostuneille on tarjota ammattitaitoista seuravalmennusta
•lahjakkaille on tarjota edellytykset kansainväliseen menestykseen

Suomen Taitoluisteluliiton toiminta-alueet

Liiton toiminta on jakaantunut neljälle toimialalla:
1.Lasten ja nuorten toimiala
2.Kilpa- ja huippuluistelun toimiala
3.Aikuisten harrastetoimiala
4.Yleinen toiminta ja tukipalvelut

Eri toimialojen työskentelystä ja kehittämisestä vastaa liittohallituksen ohella 10 eri asiantuntijaryhmää.

Lisäksi liitto julkaisee Taitoluistelulehteä.

Tilastoja

Kilpailevia luistelijoita: lähes 8000
Luistelukouluissa mukana olevat lapset : n. 10 000
Luistelu suomalaisten harrastuksena: 200 000 henkeä (Kansallinen liikuntatutkimus)