Suomen Pyöräilyunioni

140 JÄSENSEURAN PYÖRÄILYN KESKUSJÄRJESTÖ

Suomen Pyöräilyunioni ry, Finlands Cykel Union rf (SPU) jatkaa vuonna 1898 perustetun Suomen Cyklistiliiton perinteitä.

SPU on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee toiminnallaan jäsenten ja niissä toimivien ihmisten toimintaa pyöräilyn, urheilun ja liikunnan parissa koko elämän ajan. SPU:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, kestävä kehitys, tasa-arvo, urheilun reilun pelin periaatteet, huumeiden ja alkoholin vastainen toiminta. SPU:n tarkoituksena on edistää ja kehittää huippu-, kilpa- ja harrastepyöräilyä sekä olla näiden tarkoitusperien hyväksi toimivien jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö

Laajuus
Pyöräily on yksi harrastetuimmista liikuntamuodoista. Tilastojen mukaan lajia aktiivisesti harrastaa lähes miljoona suomalaista. Osalle pyöräilyn harrastajista SPU:n runsaat 140 jäsenseuraa tarjoavat monipuolisesti pyöräilyyn liittyviä harrastepalveluita.

Kansainvälisyys
SPU on kansainvälisen pyöräilyliiton UCI, Euroopan Pyöräilyliiton UEC ja Pohjoismaisen Pyöräilyliiton NCF jäsen. Täten SPU vastaa jäsenseurojensa ja pyöräilijöiden yhteyksistä kansainvälisiin kilpailuihin, toteuttaa ja valvoo kansallista kilpailutoimintaa niin maantie-, maasto- ja ratapyöräilyssä.

Jaostot

Suomen Pyöräilyunionin alaisuudessa toimii kuusi jaostoa, jotka vastaavat oman toimialueen tai lajimuodon toiminnasta. Vammaispyöräilyllä on oma valiokunta, joka tekee yhteistyötä jaostojen kanssa. Harrastepyöräilystä vastaa oma valiokunta.

Jaostot:
Maantiepyöräilyjaosto
Maastopyöräilyjaosto
Ratapyöräilyjaosto
Masterjaosto
Nuorisojaosto
Vauhtilajien jaosto
Vammaispyöräily (Para-cycling)