Suomen Paralympiakomitea on rekisteröity yhdistys, jonka vastuulla on valmistella, valita, rahoittaa ja johtaa Suomen joukkue kesä- ja talviparalympialaisiin. Komitea on perustettu vuonna 1994.
Suomen Paralympiakomitean tehtävä on vastata yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa vammaishuippu-urheilun valmennustoiminnasta ja valmennustuen tulosperusteisesta suuntaamisesta. Lisäksi komitea tekee tiiviisti yhteistyötä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry VAU:n, lajiliittojen, Valon, Opetus- ja kulttuuriministeriön, valmennuskeskusten ja KIHU:n kanssa. Jäsenjärjestöjä on 19, joista yksi on VAU ry ja 18 on lajiliittoja.
Paralympiakomitea pitää huolta vammaishuippu-urheilun kansainvälisestä vaikuttamisesta sekä sen viestinnästä ja mielikuvista Suomessa.

Arvot, visio & missio

Paralympiakomitean arvot

  • Omistautuminen
  • Intohimo
  • Tasa-arvo
  • Tavoitteellisuus

Paralympiakomitean missio

Olemme yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toteuttaa kaikilla toimillaan urheilun tasa-arvoa. Edistämme mahdollisuuksia tavoitella kansainvälistä huippu-urheilumenestystä paralympialaisissa.

Paralympiakomitean visio

Vuonna 2018 olemme toimiva osa ja haluttu kumppani suomalaisessa urheilukulttuurissa. Paralympiaurheilun mahdollisuudet on nykyistä laajemmin tiedostettu ja paralympiaurheilijan ura on tavoiteltu ja arvostettu.

http://www.sport.fi/paralympiakomitea/mita-teemme
http://www.sport.fi/paralympiakomitea/mita-teemme/arvot-visio-missio
http://www.sport.fi/paralympiakomitea/keita-olemme/jasenjarjestot