Skip to main content

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (521/99) 10§


Laatimispvm: 24.11.2015


1. Rekisterinpitäjä
Nimi: SGN Sportecom Oy
Yhteystiedot:
Juurakkokuja 4
01510 VANTAA


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi: Reetta Sinisalo
Yhteystiedot:
Juurakkokuja 4
01510 VANTAA
Puh. +358 30 650 5332
reetta.sinisalo[at]sgn.fi


3. Rekisterin nimi
10sport.fi-rekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään 10sport:n asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään etupäässä tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.


Henkilötietoja kerätään ja käsitellään SGN Sportecom Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät uutiskirjeen tilaajiin tai tilaavat verkkokaupasta. Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään liittymisen tai tilauksen yhteydessä kerättävät tiedot. Tietoja kerätään 10sport:n Internet-sivuston kautta sekä erilaisilla lomakkeilla. Tietoja voidaan myös täydentää liittymisen jälkeen. Rekisteröitäviä tietoja ovat:


Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelinnumero
Sukupuoli
Syntymävuosi
Kiinnostuksen kohteet
Ostohistoria
Asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset/kiellot


5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma liittymisilmoitus 10sport:n nettisivujen tai täytetyn lomakkeen kautta.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
SGN Sportecom Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Jos kolmas osapuoli tarjoaa edun 10sport-asiakkaille ja sen perille toimittaminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot luovutetaan vain tätä käyttökertaa varten ja kolmas osapuoli ei saa luovuttaa tietoja edelleen.


Verkkokaupan asiakkaista ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille, eikä tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tilaajien tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Käytössä oleva palveluntarjoaja on Shopify (USA). Tilaamalla käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella hyväksymällä palvelun käyttöehdot. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Liity 10sport-yhteisöön!

Tilaa uutiskirje ja näin saat säännöllisesti 10sport-tarjouksia sekä uutisia.